Jani-Gaz
42-274 Konopiska
ul. Przemysłowa 3 A
34 32 99 103
Kontakt
PHU "JANI-GAZ" Jan Bartelak

ul. Przemysłowa 3A
42-274 Konopiska
 
tel. 34 / 32 99 103
 
NIP 949-010-61-98