Jani-Gaz
42-274 Konopiska
ul. Przemysłowa 3 A
34 32 99 103
Informacja o ryzyku

Na terenie PHU "JANI-GAZ" w miejscowości Konopiska przy ul. Przemysłowej 3 odbywa się proces magazynowania, napełniania i obrotu gazu płynnego propan-butan. Do celów technologicznych przewidziano używanie gazu płynnego w postaci mieszanki, której głównym składnikiem jest butan i pochodne butanu oraz propan.

Zakład składa się z dwóch zbiorników magazynowych ciśnieniowych nadziemnych o pojemności 56,9 m3 i 90,4 m3, przeznaczone do magazynowania gazu płynnego propan-butan, budynku rozlewni o powierzchni użytkowej 50,5 m3, budynku socjalno-administracyjnego zakładu oraz budynku magazynu butli 11 kg z gazem propan-butan, w którym magazynowane jest 300 sztuk butli. Całkowita zdolność magazynowa zbiorników wynosi około 146,4 m3 ciekłego gazu propan-butan. Zakład przeznaczony jest do napełniania i dystrybucji gazu płynnego propan-butan w butlach 11kg. Ponadto na terenie zakładu zlokalizowana jest wiata o konstrukcji metalowej typu Kłobuck (nieużytkowna). Zakład zatrudnia 7 pracowników w systemie jednozmianowym; osobą zarządzającą zakładu jest Właściciel.

Rodzaj instalacji i systemy zabezpieczeń

Na terenie zakładu zlokalizowane są dwa zbiorniki magazynowe wraz z instalacją przeznaczoną do napełniania butli usytuowaną w pomieszczeniu rozlewni.

Istniejące systemy zabezpieczeń zbiorników magazynowych:

  • sieć wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami nadziemnymi
  • instalacja zraszaczowa nad zbiornikami magazynowymi gazu płynnego i stanowiskiem rozładunku gazu płynnego
  • przeciwpożarowy wyłącznik prądu
  • sprzęt gaśniczy (agregaty i gaśnice przenośne)

Systemy zabezpieczeń rozlewni gazu:

  • system wykrywania gazu płynnego z wentylacją mechaniczną i awaryjną
  • sprzęt gaśniczy (agregaty i gaśnice)
  • wentylacja mechaniczno nawiewno-wywiewna
  • system przewietrzania zblokowany z załączeniem pomp i oświetlenia
  • oświetlenie i instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym
  • instalacja zraszaczowa w pomieszczeniu rozlewni